Finlands MS-stiftelse rs

Forskning med tanke på människan

Finlands MS-stiftelse stöder vetenskaplig forskning som är inriktad på neurologiska sjukdomar, såsom multipel skleros (MS).

För multipel skleros finns det inte tillsvidare någon botande medicinering. Den omfattande internationella forskningen har dock tagit betydande steg framåt för att utveckla en farmakologisk behandling som påverkar sjukdomens förlopp. Mången vård, som visat sig effektiv, har tagits i kliniskt bruk rätt mycket tack vare det utvecklingsarbete som utförts i Finland.

MS-stiftelsen, som bildades år 1995, satsar i synnerhet på utbildningen av unga forskare och det internationella forskningssamarbetet. Finansieringen för specialforskningen är otillräcklig från det allmänna och därför är det ekonomiska stöd som ges av affärslivet och andra enskilda av yttersta vikt.

Gör en donation för en bättre morgondag

Gåvor som är avsedda för MS-stiftelsens forskningsstipendier kan riktas till kontot:
IBAN: FI85 5710 0420 2574 38
BIC: OKOYFIHH

Du kan också ge en gåva per telefon:
tfn 0600-95012 (11,99 €/tfn + lna)
tfn 0600-95022 (21,51 €/tfn + lna)

Insamlingstillstånd: POHADno2020/2010/3915

Finlands MS-stiftelse tar emot donationer för att stödja forskning. Samfund kan dra av de penninggåvor som gjorts i inkomstbeskattningen genom skattestyrelsens beslut nr 1376/347/2005.

Tag kontakt

Finlands MS-stiftelse rs
PB 15, 21251 Masku
tfn. (02) 439 2111
tiedotus@ms-saatio.fi
www.ms-saatio.fi