Apurahat

Suomen MS-säätiön tarkoituksena on neurologisiin
sairauksiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen
tukeminen ja edistäminen.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja tutkijoille, joiden tutkimuskohteena ovat ensisijaisesti multippeliskleroosi tai harvinaiset neurologiset, mm. selkäytimen ja pikkuaivojen sairaudet.

MS-säätiön varoista myönnettävät apurahat kohdennetaan tehokkaasti. Apurahojen saajaehdokkaista pyydetään lausunnot puolueettomilta asiantuntijoilta.

Vuoden 2020 apurahojen hakuaika umpeutuu 28.2.2020.

Hae apurahaa Apurahojen saajat