Apurahojen saajat ja tutkimuskohteet

2019 (25 000 euroa)

Lääketieteen lisensiaatti, erikoistuva lääkäri Anna-Leena Pirttisalo, 5 000 €
MS-taudin epidemiologia, sairaalahoitojaksot ja infektioon liittyville hoitojaksoille altistavat tekijät Suomessa, väitöskirja.

Lääketieteen lisensiaatti, erikoistuva lääkäri Ilkka Rauma, 5 000 €
MS-taudin toisen linjan lääkehoitojen teho ja turvallisuus, väitöskirja.

YTM, tohtorikoulutettava Suvi-Maaria Tepora-Niemi, 5 000 €
Nuorena MS-tautiin sairastuneen toimijuus työelämässä ja sitä tukevassa kuntoutuksesssa, väitöskirja.

Dosentti, Farmasian tohtori, akatemiatutkija Merja Voutilainen sekä tutkimusryhmä, 10 000 €
CDNF:n ja MANF:n vaikutukset MS-taudin eläinmallissa, muu tutkimus.

2018 (25 000 euroa)

FM, bioteknologia, väitöskirjatutkija Pabitra Basnyat, 6 000 €
Biomarkers in Multiple Sclerosis: Association to Disease Profiles and Treatment Safety. (Immunologiset Biomerkkiaineet Multippeliskleroosissa), väitöskirjan loppuunsaattaminen.

YTM, apurahatutkija, jatko-opiskelija Helsingin yliopistossa Suvi-Maaria Tepora-Niemi, 4 000 €
Nuorena MS-tautiin sairastuneen toimijuus työssä ja kuntoutuksessa, väitöskirja.

Lääketieteen kandidaatti, lääketieteen opiskelija, Turun kliinisen tohtoriohjelman opiskelija Katariina Hänninen, 5 000 €
Clinical, cognitive and neuroradiological disease activity in multiple sclerosis (Aivoatrofian ja leesiokuorman kuvantaminen MS-taudissa), väitöskirja.

Lääketieteen kandidaatti, väitöskirjatutkija Anna Vuorimaa, 5 000 €  
Adenosiini 2a-reseptoreiden merkitys MS-taudissa, väitöskirja.

FT, post doc -tutkija Heidi Högel, 5 000 €
Serum biomarkers GFAP and NFL in multiple sclerosis (Seerumibiomarkkerit GFAP ja NFL MS-taudissa), post doc -tutkimus.

2017 (24 500 euroa)

FM, tutkija Hanna Seppälä, 5 000 €
JC-polyoomaviruksen sekvenssimuuntelu ja patogeneesi progressiivisen multifokaalisen leukoenkefalopatian synnyssä / Muuntuneiden JCV-kantojen merkitys PML-taudin synnyssä, väitöskirja

YTM Suvi-Maaria Niemi, 7 000 €
MS-tautiin sairastuneen toimijuus kuntoutuksen toimijaverkostossa, väitöskirja

FT, tutkijatohtori Merja Jaronen, 7 500 €
Ihmisen hermo-lihasliitoksen mallintaminen indusoiduilla pluripotenteilla kantasoluilla, post-doc -tutkimus

Master of Science in Biotechnology, PhD Student Mohd Moin Khan, 5 000 €
Novel regulators of  T Helper (Th) Cells and their regulation in autoimmune disease Multiple Sclerosis (Regulation of Th Cells), väitöskirja

2016 (25 000 euroa)

FM (biokemia), väitöskirjatutkija Julia Vistbakka, 5 000 €
MicroRNA:t MS-taudin biomerkkiaineina, väitöskirjatyö

FT (neuroimmunologia), FM (biokemia), tutkija Sanna Hagman, 5 000 €
Obesity-induced inflammatory changes in the immunopathogenesis of multiple sclerosis and as a marker of disease subtype and disability accumulation / Obesiteetti välitteiset immuunimuutokset MS-taudissa), post doc-tutkimus

FM, väitöskirjatutkija Miko Valori, 3 000 €
Single cell transcriptome analysis of cerebrospinal fluid leukocytes in multiple scleroris / Likvorin solujen transkriptomianalyysi MS-taudissa, väitöskirjatyö

LL, erikoistuva lääkäri Annukka Murtonen, 3 000 €
The effect of disease modifying treatments on survival, prognosis and performance in multiple sclerosis / Lääkityksen vaikutus MS-taudin ennusteeseen ja potilaiden toimintakykyyn, väitöskirjatyö

LL, neurologian erikoislääkäri, vs. erikoislääkäri Marja Niiranen, 3 000 €
Uudet kuvantamismenetelmät MS-taudin neurodegeneraation arvioinnissa / Neurodegeneration in multiple scleroris – evaluation by novel imaging analyses, väitöskirjatyö

FM, tohtorikoulutettava Petri Elo, 2 000 €
Preclinical evaluation of novel radiopharmaceuticals for positron emission tomography (PET) imaging of animal models of multiple scleroris / Uusien PET-merkkiaineiden kehittäminen MS-taudin eläinmalleilla, väitöskirjatyö

LK, opiskelija, väitöskirjatutkija Alma Mikkola, 2 000 €
Sydämen autonomisen säätelyn ennusteellinen merkitys MS-taudissa, väitöskirjatyö

LL, lääkäri Tommi Heinonen, 2 000 €
Ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen sekä niihin liittyvät riski- ja ennustekijät Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirissä 1970─2010-luvuilla, väitöskirjatyö

2015 (50 000 euroa)

FT, tutkijatohtori Mervi Ristola, 9 000 €
MS-taudin tutkimiseen soveltuvan in vitro myelinisaatiomallin kehittäminen

FM, tutkija Maija Saraste, 7 000 €
Multippeli skleroosin tulehdusaktiviteettiä lievittävä immunomodulaatio, MS-tauti ja immuunisolut

FT, tutkijatohtori Merja Jaronen, 4 000 €
Modeling the complexity of mammalian T-cell receptor repertoire in zebrafish, Seeprakala ihmisen hermoston autoimmuunisairauksien malliorganismina

LL, tutkija Ivan Jambor ja tutkimusryhmä, 8 000 €
Towards non-invasive disease characterization in multiple sclerosis by means of advanced MRI: relaxation in the presence of radiofrequency irradiation, Magneettikuvantamisen uudet tekniikat multippeliskleroosin vaikeusasteen arvioinnissa

Neurologian erikoistuva lääkäri, väitöskirjatutkija Marcus Sucksdorff, 5 000 €
Imaging neuroinflammation in vivo in Multiple Sclerosis using positron emission tomography and [11C]PBR28-ligand (NIMS-PET), Neuroinflammaation in vivo kuvantaminen MS-taudissa käyttäen positroniemissiotomografiaa (PET) ja [11C]PBR28-merkkiainetta (NIMS-PET)

Virologian dosentti, FT Eeva Auvinen, 5 000 €
PML-tautiriskin arviointi biologisia lääkkeitä saavilla MS-potilailla

FM (bioteknologia), väitöskirjatutkija Pabitra Basnyat, 5 000 €
Immunological biomarkers in multiple sclerosis and their association to disease profiles, Immunologiset biomerkkiaineet multippeliskleroosissa

MSc, PhD student Zhilin Li, 5 000 €
AMIGO2 in regulation of helper T cell function and its role in multiple sclerosis (AMIGO2 in Th function and MS)

LL, neurologian erikoislääkäri Olga Krökki, 2 000 €
Pohjois-Pohjanmaan MS-kohortti: MS-taudin epidemiologia, neurologiset liitännäissairaudet ja osteoporoottisten luunmurtumien riski

2014 (23 000 euroa)

M.Sc. Subhash Tripathi, 5 000 €      
Transcriptional and epigenetic regulation of human T helper cell Differentiation and their regulation during human autoimmune diseases, väitöskirjatyö

Lääketieteen lisensiaatti Anna Jalkanen, 3 000 €

Raskauteen ja synnytyksen jälkeiseen aikaan liittyvät riskit  MS-potilailla (MS-tauti ja raskaus), väitöskirjatyö

FT Merja Jaronen, 5 000 €

Seeprakala ihmisen hermoston autoimmuunisairauksien malliorganismina, post doc -tutkimus

FM Susanne Vainio, 5 000 €

Multippeli skleroosin lääke- ja PET-merkkiaineiden arviointi neuroinlammaatiomalleissa, väitöskirjatyö

FM Anu Hyysalo, 5 000 €

Keskushermoston solujen vuorovaikutusten mallintaminen nanokuituviljelmillä, väitöskirjatyö

2013 (25 000 euroa)

dosentti Pentti Tienari ja tutkimusryhmä, 10 000 €
Veren solujen somaattiset mutaatiot MS-taudin autoimmuuni-ilmiön taustalla

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT Eija Rosti-Otajärvi, 5 500 €
Kognitiivisen profiilin yhteys sairauden kulkuun ja vaikeusasteeseen MS-taudissa

LL, neurologian erikoislääkäri Olga Krökki, Pohjois-Pohjanmaan MS-kohortti, 5 000 €
MStaudin epidemiologia, neurologiset liitännäissairaudet ja osteoporoosin riski

FT, Virologian dosentti Eeva Auvinen, 4 500 €
JC-polyoomaviruksen mikro-RNA PMLE- ja MS-potilailla

2012 (20 000 euroa)

PsM Anna Ikonen, 4 500 €
Lämmön vaikutus MS-tautia sairastavan toimintakykyyn MSFC-toimintakykymittarilla arvioituna

LL, neurologian erikoislääkäri Eero Rissanen, 12 500 €
Keskushermoston inflammaation kuvantaminen MS-taudissa käyttäen positroniemissiotomografiaa (PET)

TtM Anders Romberg, 3 000 €

Fyysisen harjoittelun vaikutukset lievää ja keskivaikeaa MS-tautia sairastavien toimintakykyyn

2011 (50 000 euroa)

LT Marja-Liisa Sumelahti, Erkki Kivalo -palkinto 15 000 €
MS-taudin esiintyvyysmuutokset ja ennuste Suomessa

Dosentti Merja Soilu-Hänninen, 15 000 €
D-vitamiinin vaikutusmekanismit MS-taudissa

FM Sanna Hagman, 10 500 €

Biologiset merkkiaineet ja uudet kuvantamismenetelmät MS-taudissa

FT Kristiina Huttunen, 5 000 €
Targeting of perforin inhibitors by prodrug technology to improve the medication of MS disease

FM, KTM Michaela Nygårdas, 4 500 €
Uudet herpes simplex-virus (HSV)-vektorit MS-tautimallin geenihoidossa

2009 (23 000 euroa)

Neuropsykologian erikoispsykologi, dosentti Päivi Hämäläinen ja tutkimusryhmä, 8 000 €
Lämmön vaikutukset MS-tauti sairastavan fyysiseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn

PsT, neuropsykologian erikoispsykologi Sari Laatu ja tutkimusryhmä, 5 000 €

Aivojen kolinerginen toiminta MS-potilailla, joilla on todettu kognitiivisia oireita

FM Sanna Rinta, 5 000 €
Biologiset merkkiaineet MS-taudissa

FM Oskari Virtanen, 5 000 €
Ihmisen herpesvirus 6 MS-taudissa

2007 (20 000 euroa)

PsT, neuropsykologian erikoispsykologi Sari Laatu, 10 000 €
Aivojen kolinerginen toiminta MS-potilailla, joilla on todettu kognitiivisia oireita.
Sari Laadun tutkimusryhmä etsii PET-kuvauksella kognitiivisista oireista kärsivän MS-potilaan aivoista viitettä kolinergisen järjestelmän toiminnan poikkeavuudesta. Tyypillisiä kognitiivisia oireita ovat hankaluudet muistamisessa ja tarkkaavaisuudessa. Kolinergisellä järjestelmällä on merkittävä rooli kognitiivisissa toiminnoissa. Järjestelmän toiminnan poikkeavuuden ilmeneminen mahdollistaisi kognitiivisten oireiden lääkehoidon systemaattisen kokeilun.

Neuropsykologian erikoispsykologi, dosentti
Päivi Hämäläinen, 5 000 €

Lämmön vaikutukset MS-tautia sairastavan fyysiseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn.
Päivi Hämäläisen tutkimusryhmän aiheena on fatiikki, joka on merkittävä toimintakyvyn rajoittaja MS-taudissa ja useissa muissa neurologisissa sairauksissa. Fatiikki on tavallista herkemmin ilmaantuvaa ja voimakkaampaa uupumusta. Monet kokevat lämmön pahentavan oiretta. Tutkimuksen tarkoituksen on selvittää lämmön vaikutukset MS-tautia sairastavan fyysiseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn.

FM Viivi Majava, 5 000 €
Multippeliskleroosiin liittyvien myeliiniproteiinien rakenne.
Viivi Majavan tutkimus tuottaa tietoa myeliiniproteiinien rakenteista. MS-taudin oireet johtuvat suurelta osin hermovaipan eli myeliinin vaurioitumisesta. Proteiinirakenteiden määrittäminen antaa lisää tietoa MS-taudin mekanismeista ja sairauden tuomista muutoksista myeliiniin sekä terveen myeliinin rakenteesta.

2005–2006 (50 000 euroa)

LT Laura Airas, 25 000 €
MS-taudin aktiivisuutta säätelevät tekijät raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen
Tutkimusprojektin tarkoituksena on selvittää, miksi MS-tauti lievittyy raskauden aikana ja taas aktivoituu synnytyksen jälkeen. Kyseessä on kliinisesti merkittävä ilmiö, sillä loppuraskaudessa relapsien eli pahenemisvaiheiden määrän on osoitettu vähenevän jopa 70 %. Parhailla MS-taudin hoitoon käytettävillä lääkkeillä relapsit vähenevät noin 30 %. Mikäli MS-taudin raskaudenaikaisen lievittymisen kannalta kriittiset tekijät pystytään selvittämään, voidaan tietoa tulevaisuudessa mahdollisesti hyödyntää MS-taudin lääkehoidon kehittämisessä.

Dosentti Päivi Hämäläinen, 25 000 €
MS-tautia sairastavan toimintakyvyn muutokset kehon lämpötilan kohoamisen ja väsymisen seurauksena
Kaksiosaisen tutkimushankkeen ensimmäisessä osassa tutkitaan kognitiivisen fatiikin aivotoiminnallisia mekanismeja. Tavoitteena on selvittää, miten kognitiivisen suoriutumisen heikkeneminen suorituksen kestäessä kuvantuu aivotoiminnan tasolla sekä arvioida viilennyksen ja lääkehoidon mahdollisia vaikutuksia kognitiiviseen fatiikkiin ja aivojen toiminnalliseen aktiivisuuteen. Tutkimuksen toisessa osassa selvitetään lämmön vaikutuksia MS-tautia sairastavan toimintakykyyn. Fyysistä ja kognitiivista toimintakykyä tutkitaan ennen vakioitua lämpöaltistusta, sen aikana ja jälkeen.

2002 (17 000 euroa)

FM Eeva Broberg, 7 000 €
MS-taudin kokeellisen mallin immunologia ja geenihoito

FM Petra Furu, 5 000 €
Myeliinitupen tuhoutuminen ja uudelleenmuodostus kokeellisessa enkefalomyeliitissä

Dosentti Anthony M. Heape, 5 000 €
Causes of Human Myelin-Associated Glycoprotein (MAG) Instability and Their Contribution to the Development of Demyelinating Diseases

2001 (100 000 mk)

LT Saara Finnilä, 66 000 mk
professori Erkki Kivalo -palkinto
Mitokondriotautien genetiikka

ThM Jaana Paltamaa, 34 000 mk
MS ja toimintakyky – toimintakyvyn mittaamisen luotettavuus ja toimintakyvyn muutokset

2000 (96 000 mk)

FK Mari Luomala, 36 000 mk
Immunologisen järjestelmän geenit
ja multippeliskleroosi

FM Petra Nygårdas, 30 000 mk
Myeliinitupen tuhoutuminen ja uudelleenmuodostus
kokeellisessa enkefalomyeliitissä

MS-2000 -kongressi, 30 000 mk
Turun yliopiston järjestämän tutkijaseminaarin
(1.-2.6.2000) tukeminen.

1999 (100 000 mk)

LT Janna Saarela, 40 000 mk
MS-taudille altistavat geenit suomalaisväestössä

Psyk.lis. Sari Laatu, 30 000 mk
Semanttisen tiedon visuaalinen prosessointi
MS-potilailla (jatk. v.-98)

FM Petri Kursula, 30 000 mk
Myeliiniin liittyvän glykoproteiinin toiminta
ääreishermostossa (jatk. v.-98)

1998 (100 000 mk)

Dosentti Ari Hinkkanen, 40 000 mk
Keskushermoston autoimmuunitaudin
detektio ja terapia

Psyk.lis. Sari Laatu, 35 000 mk
Semanttisen tiedon visuaalinen prosessointi
MS-potilailla

FM Petri Kursula, 25 000 mk
Myeliiniin liittyvän glykoproteiinin toiminta
ääreishermostossa

1997 (100 000 mk)

Professori Leena Palotie, 40 000 mk
Suomalaisen MS-taudin geenitausta

Dosentti Ari Hinkkanen, 40 000 mk
Virusinfektion merkitys MS-taudin puhkeamisessa

LL Marja-Liisa Sumelahti, 20 000 mk
MS-taudin esiintyvyys ja ennustettavuus Suomessa

1996 (100 000 mk)

LL Merja Soilu-Hänninen, 50 000 mk
Geeniterapian hyödyntäminen

LL Satu Kuokkanen, 30 000 mk
MS-taudin periytyvyys

LL Juha-Pekka Erälinna, 20 000 mk
Linomidin teho ja turvallisuus MS-potilailla